Suhted, kohtamine, kihlus, abielu ja laste kasvatamine

Kuidas eristada tõelist armastust armastusromaanist.

On väga oluline mõista ,et me võime tõelise armastuse ära segada tunnetega. Armumise e. armastusromaani puhul on tegemist tunnetega. Neiu võib kinnitada seinale mõne Hollywoodi näitleja või pop-muusiku pildi ja unistada printsist, kes on ihaldusväärne, kuulus, rikas, jne. See on fantaasia, kuid tunded võivad siin olla sama tugevad kui tõelise armastuse puhul. Järelikult ei anna tunded meile teada tõde. Tunded on muutlikud ja seepärast ei piisa neist püsiva suhte rajamiseks. “Armastus on tunne, mida tuleb õppida,” väidab Walter Trobish abielu teemadel kirjutades.

Mis on armastus?. Mille põhjal võib öelda, et kaks inimest tõepoolest armastavad teineteist? Kuidas teha vahet ehtsa ja ehtsana tunduva vahel? Kuna ehtne ja võlts tunduvad olevat ühesugused, ei või nende eristamisel usaldada tundeid. On vaja teist

Kriteeriumi. Kui suudame teha vahet armastus-romaani ja armastuse vahel, oleme mõistnud ära asja tuuma.

Vahe armastusromaani ja armastuse vahel:

ARMASTUSROMAAN

Definitsioon: Armastusromaan on ajutine südame- ja hingamiselundite häire, millega kaasneb osaline ajuhalvatus.

Sümptomid: Südame kloppimine, millega näiliselt kaasneb aju puudulik varustamine hapnikuga teatud isiku juuresolekul, konsentreerumisvõime langus, isutus, huvi puudumine igapäevaste toimingute vastu, välised palavikunähud, punastamine, koordinatsiooni- ja mõtlemisvõime kaotus, hüpnootilise transi seisund koos ekstaatiliste väljendustega.

Armastusromaan on ajutine ja mööduv. Armastusromaan on kiirustav ja tormakas. See on nagu näljane rosinate koogist urgitsemine. Armastusromaan tõmbab inimesed vastupandamatute emotsioonide haardesse, mis sageli viivad inimesed seksuaalsuhetesse. Niisugune tormakus takistab tõelise vahekorra arengut.

Armastusromaan on oma olemuselt isekas ja enesekeskne. Ta tahab saada. Armunud olemise tunne on meelitav. Armastusromaan väljendub sageli kõrgetes sõnades ja suuremeelsetes tõotustes: “ Ma teen sind õnnelikuks”, “Luba ma viin sind kõigest endisest välja.”

Armastusromaan moonutab reaalsust. Ta unustab mineviku, annab petlikke tulevikulootusi ning suleb silmad antud hetke raskustele ja isiksuste erinevusele. Armunu näeb teist sedavõrd idealiseerituna, et teine ei suuda iialgi täita seda rolli ega neid ootusi, mis temale pannakse. Seega paigutab armumine abiellu aegpommi, mis kord sügavaks pettumiseks plahvatab. 

Armastusromaan idealiseerib teist isikut., abielu ja seksi. Ta loob vale ekstaasi ning annab ebareaalseid lubadusi. Armastusromaan õitseb tänu teise inimese minimaalsele tundmisele. Teise tundmine piirdub ainult kogemusega, et tema juures on nii imeliselt hea olla. Tema lähedalolek annab elule sära ja mõtte. Kaine mõistus ja võime asju analüüsida on selles olukorras pidurdunud.   Armastusromaan on rajatud välistele omadustele ja füüsilisele köitvusele nagu kenad riided, kallis auto, isiklik võlu. Ta ei tungi pealispinnast kaugemale. Kauni kesta sees ei pruugi olla midagi väärtuslikku. 

Armastusromaan on eba-reaalne unelm-vahekord, mis kujutab teist inimest ette oma vajadustest lähtuvalt. Fantaasia omistab teisele inimesele omadusi, mida soovitakse temas näha. Tulemuseks võib olla abielu luupainajaga. Armastusromaan on peadpööritav kogemus, kus asjaosaline kaldub õigest kursist kõrvale, ja suleb oma silmad reaalsusele. Ei võeta näiteks arvesse erinevusi kultuurilises tagapõhjas, temperamendis.   Armastusromaan võib väga kiiresti muutuda täiesti vastupidiseks, 2 Sa 13:15.   Armastusromaan on emotsionaalne kiindumus. Ta on metsikult armukade ja omastada püüdev.

ARMASTUS

Definitsioonid:

Armastus on tahte otsus ohverdada pidevalt oma parim teise inimese heaks.

Harry Stack Sullivan: “Kui teise isiku rahulolu ja julgeolek on muutunud sulle sama tähtsateks kui sinu enda rahulolu ja julgeolek, siis oled sa armunud.”  

Armastus on tahta parimat teisele isikule ja anda kõik, mis sul on, et teha talle head. Loe1Ko.13:4-8

1. Armastus on kestev ja teadlik pühendumine. Armastus on kogu eluks. Armastus on teise inimese eest vabatahtlik hoolitsemine vaatamata sellele, mis see maksma läheb.Armastus otsib uusi ja paremaid teid teise inimese vajaduste ja soovide rahuldamiseks. Armastusel kulub kogu elu selleks, et väljendada kõike, mis tal anda on.

2. Tõeline armastus on andmine. Sa armastad kedagi, kui su sügavaimaks igatsuseks on teise inimese parim. Armastus on omakasupüüdmatu soov teha kõik teise inimese heaks. Tõeline armastus mõtleb:”Ma ei ole teama jaoks piisavalt hea.”

3. Armastus on ehtne. Armastus näeb ja tunnistab teise inimese eksimusi ja nõrkusi. Armastusele meeldib näha ja täita võimalikke puudujääke.

4. Armastus jääb ellu ja võidutseb teise inimese kõige intiimsemas tundmises. Kui sa näiteks ärkad hommikul ja näed oma naise valehambaid, parukat ja kunstripsmeid endale vastu vaatamas ning tahad ikka talle head teha, siis on see armastus.

5. Armastus vaatab välisest mõjust kaugemale ja sügavamale. Armastus otsib inimese tõelisi väärtusi. Ta näeb nagu Jumal inimese iseloomu, motiive, tegusid.

Loe 1 Sa 16:7

6. Armastus näeb tegelikku isikut. Armastus otsib kohtumist terve isikuga ja tahab täita tema vajadusi, isegi omaenese vajaduste rahuldamata jätmise arvel. P. 31:30 ütleb et ilu on tühine. Tõeline armastus teise inimese vastu muudab sügavamaks ka sinu armastuse Jumala vastu. Sinust saab säravam kristlane ja sa oled Jumalale tänulik Tema anni eest.

7. Armastus on realistlik ja avaldub praktikas, 1Jh 3:16, 18; Ef 5:25 Armastus täidab endale võetud kohustused, on usaldusväärne ja vastutustundlik

8. Armastus ei muutu ega tagane isegi mitte siis, kui talle samaga ei vastata,

1Ko 13:4-8.

Armastus on tahte akt.

Kokkuvõtteks võib öelda, et armatusromaan on oma olemuselt isekas. See lähtub tarbijalikust mõtteviisist ja soovist midagi saada. Armastus lähtub aga vastupidisest soovist midagi anda, teisele head teha, teda õnnistada. Järelikult võib motiivide põhjal teha vahet tõelise ja võlts-armastuse vahel.

ÕPPIGEM TAAS ARMASTAMA!

Armumisest abieluni © 2013