Suhted, kohtamine, kihlus, abielu ja laste kasvatamine

Tegeliku armastuse – andmise õppimine.

 

Õpi osutama armastust teistele isikutele, sõpradele, perekonnale. Palu, et Issand õpetaks sulle, mis on tegelikult armastus. Palu, et ta näitaks sulle, kuidas võiksid hakata osutama armastust igale isikule, kellega sa kokku puutud, eriti sellele, kelle Ta on valmistanud sulle elukaaslaseks. Armastus abielus ei ole mitte poolik, vaid 100-protsendiline andmine mõlema poolt
( 1Ko 7:4).
Õppige armastama kurameerimise ajal, võtmata seda, mille kohta Jumal ütleb, et see ei kuulu teile, enne kui olete täielikult ja avalikult pühendunud teineteisele abielus. Siis saab armastus voolata pidevalt kasvaval mõõdul terve teie eluaja ja armastusromaan puhkeb õitsele pärast abiellumist.

UURIGE KOOS PIIBLIT, ET TUNDA ÄRA EHTNE ARMASTUS

Mis on armastus? Ainult kristlased teavad seda, sest nad on ainsad, kellele Jumal on seda ilmutanud. Maailm ei suuda teha vahet armastuse ja selle võltsingute vahel (põgus armumine, sõge armumine ja himu ). Kristlastel on armastuse definitsioon ja ainult nemad tunnevad ära, kui ehtne armastus nende teele satub (Mõned inimesed maailmas on selle võib-olla avastanud, sest nende vanemad õpetasid neile jumalikke printsiipe, teadmata ise, et nende taga on Jumal, kes on armastus.)

KUIDAS TEHA KINDLAKS,KAS SIND TEGELIKULT ARMASTATAKSE

 

1. Jumal on armastus 1 Jh 3:8,16 1. Tõeline armastus on jumalik
2. Jumal armastas nõnda, et Ta andis, Jh 3:16 ega soovi vaid ise kasu saada. 2. Armastus annab. See ei ole ahne
3. Sellest me tunneme ARMASTUSE et Ta andis oma elu meie eest Isekad motiivid tulevad ilmsiks 3. Armastus on ennastohverdav 1Joh. 3:16 egoistlikes valikutes. Pane tähele
konflikte sõnade ja tegude vahel.
4. Armastus ajab välja hirmu, 1 Jh 4:18 seistes sellele otsustavalt vastu
ja tõrjudes selle välja.
4. Armastus ajab välja hirmu, (Armastuse kaotamise hirmu
kasutab teine pool sageli oma
himude rahuldamiseks.)
5. Armastus on Jumalalt. Igaüks kes armastab, on Jumalast sündinud, 1 Jh 4:7. 5. Armastus lähtub Jumalalt ja haarab terve isiku,tema vaimu, Hinge ja lõpuks ihu-selles
järjekorras.
6. Armastus on tegu, 1 Jh 3:18. teod näitavad, et armastus on
tõeline.
6. Armastus väljendub tegudes;
7. Armastus osutab lugupidamist ja austust isikule, kes on selle ehtsa austavalt ja hindab isikut
armastuse objektiks,Ef. 5:25-27
7. Tõeline armastus kohtleb teist tervikuna.
8. Armastus väljendub niisugustes suhetes inimeste vahel, nagu seda kirjeldab 1 Ko 13. (Ainult üks Armastuse külg on siin Jumalale suunatud. 8. Armastus on tõelised suhted inimeste vahel, kellel on olnud aega teineteist tundma õppida.

MADALAD OOTUSED

Paljud noored kristlased nõustuvad meeleldi kõige ülaltooduga, kuid nad hindavad ennast väga madalalt.Nad arvavad, et nad ei ole seda väärt, et keegi võiks neid tõeliselt armastada. Kogedes kellegi teise poolt tõelist sügavat ja puhast armastust, on niisugune inimene sügavalt veendunud, et see isik näeb temas kedagi teist, keda ta armastab. Niisugune vale arusaam on vaja kummutada.
a) Sea armastuse standard väga kõrgele. Muidu nõustud sa madalama tasandiga, kui oled ise suuteline pakkuma ja jääd oma abielus igavesti üksinda.

b) oma puuduste siiras tunnistamine ja abi otsimine nende ületamiseks.

c) Jumala palge otsimine, et Ta võiks meid vormida Kristuse sarnaseks.

1. KINDEL KAVATSUS

a) teha mõistlikke ettevalmistusi
b) tunnetada vastutust kõigis olulistes küsimustes
c) küsida nõu pastorilt

2. AVAMEELNE SUHTLEMINE,RÄÄKIMINE,KUULAMINE

a) mõistuse tasandil
b) vaimulikult
c) emotsionaalselt
d) füüsiliselt
e) suhetes teistega

3. ISEKUSEST LOOBUMINE, ET OLLA ANDJA JA MITTE NÕUDJA

a) Jeesus ütles: “Parem on anda kui võtta!”
b) naine, allu oma mehele
c) mees, allu oma naisele, armasta teda enam kui iseennast

LÕPETUSEKS

1. Loodan, et mul on õnnestunud teid veidi hoiatada, et hoiduksite tegamast suurimat viga oma elus. Soovin, et oleksite piisavalt ettevaatlikud, et mitte teha seda nii olulist otsust üksinda. Ainult iseendaga aru pidades olete suures ohus. Ärge tehke seda otsust ainult oma tunnete ja omaenese ideede ebakindlal baasil Jumala kindla aluse asemel. Ma loodan, et olen teile andnud uue usu oma Isasse,kes mõistab teie sügavaimat igatsust armastuse järele!

Paljud inimesed seisavad silmitsi faktiga, et nende vanemate abielu oli
õnnetu või nende lapsepõlv neurootiline ja neil ei ole eeskuju ega
positiivset kogemust õige kaaslase valimiseks. “Mina ei tee kunagi seda,
mida mu vanemad tegid!” ütlevad paljud. Aga kuidas võid sa vältida nende
kibedate kogemuste kordamist, kui sa ei leia uut eeskuju, mida järgida.
2. Olgu sinu abiellumise motiivid õiged:
– ole realistlikum – võta roosad prillid eest ära.
– jõua endas selgusele, enne kui asetad oma probleemid mõne teise
nõrga isiku õlgadele, kes vajab ise aega oma olukordade lahendamiseks.
– otsi tõelist armastust, mitte põgusat või ajutist sõgedat armumist.

3. Ma tahan, et Jumal, sinu ja minu Isa, võiks olla õnnelik, et Tema lapsed
armastavad teineteist Tema poolt antud armastusega ega põhjustaks teisele oma isekusega haavu.

Raamatupidamisteenused

Armumisest abieluni © 2013