Suhted, kohtamine, kihlus, abielu ja laste kasvatamine

Andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks andnud. Me anname andeks Jumala eeskuju järgi. Kuna meis on Jumala armastus oleme me võimelised ka sama moodi andestama nagu tema seda teeb. Me peame vaatama tema antud eeskuju Jumala sõnas.

Ef.4:30-5:1,2

Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kellega te olete otsekui pitseriga kinnitatud lunastuse päevani. 31 Kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahaga 32Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks andnud. 1 Siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu armsad lapsed 2 ja käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks, Jumalale magusaks lõhnaks

 

Eph 4:30-5:2

30 And do not grieve the Holy Spirit of God [do not offend or vex or sadden Him], by Whom you were sealed (marked, branded as God's own, secured) for the day of redemption (of final deliverance through Christ from evil and the consequences of sin).

31 Let all bitterness and indignation and wrath (passion, rage, bad temper) and resentment (anger, animosity) and quarreling (brawling, clamor, contention) and slander (evil-speaking, abusive or blasphemous language) be banished from you, with all malice (spite, ill will, or baseness of any kind).

32 And become useful and helpful and kind to one another, tenderhearted (compassionate, understanding, loving-hearted), forgiving one another [readily and freely], as God in Christ forgave you.

5:1 THEREFORE BE imitators of God [copy Him and follow His example], as well-beloved children [imitate their father].

2 And walk in love, [esteeming and delighting in one another] as Christ loved us and gave Himself up for us, a slain offering and sacrifice to God [for you, so that it became] a sweet fragrance. [

AMP

 

Mis moodi Jumal andestab? Ta andestab ja unustab. Me ei tohiks abikaasale meelde tuletada tema varasemaid eksimusi. Me peaks teda kohtlema otsekui ta poleks kunagi meile midagi halba teinud. Ära ütle oma abikaasale „sa kunagi ei tee …”  või „sa alati teed nii …”

Ära pea meeles negatiivseid asju ja ära räägi neist uuesti.

He.8:12

Sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegudele ega tuleta enam meelde nende patte!"

 

Palve tulemused sõltuvad andestuses elamisest.Mehed, mis moodi me kohtleme oma nais?

1.Pe.3:7

Samuti teie, mehed, elage naisega targasti kui nõrgema astjaga ja osutage neile austust, sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palved poleks tagajärjeta.

 

Tähendamissõna andestusest. Mitu korda me paks andestama ?Mt.18:21-35

Siis astus Peetrus tema juurde ja ütles: "Issand, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib, temale andeks andma? Ons küllalt seitsmest korrast?"22 Jeesus ütles temale: "Ma ei ütle sulle mitte seitse korda, vaid seitsekümmend korda seitse korda! 23 Sellepärast on taevariik kuninga sarnane, kes oma sulastega tahtis aru teha. 24 Aga kui ta hakkas aru tegema, toodi üks ta ette, kes oli talle kümme tuhat talenti võlgu. 25 Aga kui tal ei olnud maksta, käskis isand müüa tema ja ta naise ja ta lapsed ja kõik, mis tal oli ja maksta. 26 Siis sulane heitis maha, kummardas teda ja ütles: kannata minuga, ja ma maksan sulle kõik! 27 Siis oli isandal hale meel sellest sulasest, ta laskis tema lahti ja kinkis talle võla. 28 Aga seesama sulane läks välja ja leidis ühe oma kaassulase, kes temale oli võlgu sada teenarit. Ja ta võttis tema kinni, kägistas teda ja ütles: maksa, mis sa oled võlgu! 29 Siis tema kaassulane heitis maha tema jalge ette, palus teda ning ütles: kannata minuga, ja ma maksan sulle kõik! 30 Aga tema ei tahtnud, vaid läks ära ja heitis ta vangi kuni ta maksab oma võla. 31

Aga kui tema kaassulased nägid, mis sündis, said nad väga kurvaks ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli sündinud. 32 Siis kutsus ta isand tema enese ette ja ütles temale: sa tige sulane! Kõik selle võla ma kinkisin sulle, sellepärast et sa mind palusid, 33 eks siis sinagi pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin?34 Ja ta isand sai vihaseks ja andis tema piinajate kätte, kuni ta maksab kõik, mis tal temaga oli võlgu.35 Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui te igaüks omast südamest andeks ei anna oma vennale!"

 

Andke andeks, siis antakse ka teile andeks. Me saame ise andeks, kui me  anname ka ise andeks.

 Lk.6:37

Ja ärge mõistke kohut, siis ei mõisteta ka teie üle kohut. Ärge mõistke hukka, siis ei mõisteta ka teid hukka. Andke andeks, siis antakse ka teile andeks.

 

Riietuge … andes andeks. Andestus peaks olema pidevalt meie elus nähtav.

Kl.3:12,13

Riietuge siis kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega, 13 sallides üksteist ja andeks andes üksteisele, kui kellelgi on kaebust teise peale. Nõnda nagu Kristus teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie.

 

Lisa kommentaar

Armumisest abieluni © 2013