Suhted, kohtamine, kihlus, abielu ja laste kasvatamine

Kirjakohad sünnitusest ja lapse ootamisest.
 

 Sinu lapsed on õnnistatud juba eostumisest saadik.
5.Ms.7:13,14
Ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks; ta õnnistab su ihusugu ja su maa vilja, su teravilja, su viinavirret ja su õli, su veiste poegimist ja su pudulojuste kasvatust sellel maal, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda. 14 Õnnistatud oled sa rohkem kui kõik rahvad: ei ole su hulgas sigimatut, ei meest ega naist, ka mitte su lojuste hulgas!

Enneaegne sünnitus ei ole Jumala plaan.
2.Ms.23:25,26
Te peate aga teenima Jehoovat, oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett! Ja ma hoian tõve sinust eemal. 26 Enneaegset sünnitajat ega sigimatut ei ole su maal. Ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu.

Needus, mis tuli naiste peale ei kuulu enam meile Uue lepingu ajal.
1.Ms.3:16
Naisele ta ütles: "Sinule ma saadan väga palju valu, kui sa käima peal oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma! Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle!"

Needus, mis tuli Eeva ja naiste peale pandi Jeesuse peale. Sa ei pea valudega sünnitama, sest Jeesus on kandnud ka need valud. (See ei tähenda, et sünnitus ei või olla pingeline ega pingutust nõudev.)
Gl.3:13
Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest — sest on kirjutatud: "Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub" — 14 et Aabrahami õnnistus saaks paganaile osaks Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime Vaimu tõotuse.

Jeesus kandis kõik meie valud – ka sünnitus valud.
Js.53:4,5
Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid! Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast pekstuks ja vaevatuks! 5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu! Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud!

Nii nagu heebrea naiste sünnitus võis olla kiire võib ta olla kerge ja kiire ka meie jaoks, kes me oleme Jumala lapsed.
2.Ms.1:19
Ja ämmamoorid vastasid vaaraole: "Sellepärast et heebrealaste naised pole nagu egiptlaste naised, vaid nad on tublimad (tugevad, jõulised, energilised) : enne kui ämmamoor jõuab nende juurde, on nad sünnitanud!"

Jumal ei taha, et sa peaksid kannatama.
1.Tm.2:14 (Alg teksti järgi)
ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumisse, 15 aga ta saab päästetud ( valudest, ohtudest, vigastustest, haigustest ) lastesünnitamisel, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse mõistliku meelega.
 

Armumisest abieluni © 2013