Suhted, kohtamine, kihlus, abielu ja laste kasvatamine

Masturbatsioon

Mida Piibel masturbatsiooni ehk eneserahuldamise kohta ütleb?
Otseselt mitte midagi. See üllatab paljusid, kuid paraku nii see on. pole ühtegi otseselt seda teemat puudutavat kirjakohta. Siiski on võimalik leida kaudselt antud teemat puudutavaid kirjakohti. Seda püüamegi nüüd teha.

Kõigepealt, mis on masturbatsioon? See on oma suguorganite käsitsemine, tekitamaks orgasmi ehk seksuaalset haripunkti. Noorte meeste puhul on see väga levinud. On vaid üksikuid teismelisi poisse, kes kunagi ei ole masturbeerinud. Suurem enamus teeb seda reeglipäraselt. Tütarlaste hulgas on see harjumus vähem levinud, kuid suureneb üha.
Suhtumine masturbatsiooni on olnud läbi aegade erinev. 19. sajandi Viktoria-aegne asjale lähenemine seostas masturbatsiooni hullumeelsusega, või isegi seksuaalvõime või suguelundite puudumisega. 20-sajandi seisukoht on, et see on süütu harjumus ning isegi soovitatav. Paljud kaasaegsed käsiraamatud soosivad masturbatsiooni kui loomulikku, tervisele mitte kahjulikku eluviisi. Masturbatsioon

Harilikult peitub tõde kusagil vahepeal. Pole ühtegi tõendit, et masturbatsioon tekitaks füüsilist kahju. Kuid seda ei peaks mitte sugugi propageerima.

On neid, kes propageerivad masturbatsiooni "teatud olukordade puhul". Nad väidavad, et kui selle eesmärgiks on üksnes seksuaalpinge vallandamine, uinumise või õppimisele keskendumise hõlbustamine, siis pole see suurem patt kui endale lubada tass kohvi või singivõileib. Teised on kommenteerinud, et kui noormehel on oma tundeid armastatu vastu peaaegu võimatu vaos hoida, siis on parem masturbatsioon kui riskida abielurikkumisega. (Täpselt samuti ollakse arvamusel, et mees võib seksuaalpinge vallandamiseks seda kasutada, kui tema naine ei ole mingil põhjusel vahekorraks suuteline.) Mina isiklikult tahaksin tähelepanu juhtida faktile, et Issand on noormeeste seksuaalpinge vallandamise seadnud loomulikul viisil öise seemnepurske läbi. Selline spontaanne seemnepurse toimub une ajal. Paljud noormehed, hoolimata kas neil on oma armastatu või mitte, kes masturbeerivad sellepärast, et nende seksuaalne pinge näib üleliia tugevana, leiaksid tõenäoliselt selle vallandumise, kui nad veidi kauem oodata läbeksid.

Teiseks, masturbeerimine järgneb tavaliselt seksuaalsetele fantaseerimistele. Teisisõnu, see toimub sel ajal, kui mõttemaailm keerleb alastioleku, vahekorra jne. ümber. Paljud jõuavad selle teoni pornograafilisi või muid vastavasisulisi ajakirju lugedes. Nimetatud juhul on masturbatsioon vaieldamatult patt. Sellest lähtuvad mõtted on ebapuhtad ja himurad. Sama olen korduvalt rõhutanud juba eelnevatel lehekülgedel. Naise embamine silmadega on võrdne abielurikkumisega. Masturbatsioon

Kui masturbatsioon on ajendatud erootilistest kujutlustest, siis ei saa olla juttugi süütust teost. Probleem seisneb selles, et vastavaid mõttekujutlusi on väga raske eemale hoida, kui pidevalt tegeldakse masturbatsiooniga. Nii see patuks muutubki.

Kolmandaks, isegi siis, kui masturbatsioon võib tunduda õigustatav, jääb see alati alla parimale. Paulus, rääkides seksuaalsest pingest, nimetab ravivahendina ainult abielu:
"… parem on abielluda, kui himudes leegitseda" (l.Kor.7:9).

Masturbatsiooni ei mainita alternatiivina, sest see on oma olemuselt enesele suunatud. Puudub jagamine, andmine ja igasugune suhtlemine. Masturbatsioon on nartsism ehk endasuunaline sugukihk. Mainitud harvaesinev sõna tähendab "seksuaalse naudingu saamist eneseimetluse kaudu" ning on pärit Nartsissose legendist.
Kreeka mütoloogias oli Nartsisses kaunis noormees, keda armastas kirglikult nümf Echo. Hoolimata sellest ei suutnud Nartsisses talle vastuarmastust osutada.
Echo kurvastus selle peale niivõrd, et ta haihtus, kuni jäi järele vaid mälestus tema häälest. Jumalus Nemesis karistas Nartsissest sellega, et ta armus omaenda peegelpilti tiigivees. Loomulikult ei peegeldanud tiigivesi talle armastust, nagu ta ise ei pakkunud armastust Echole. Legendi järgi jäi Nartsisses päris otsa, kuni ta lõpuks muutus nartsissiks.
Niisiis tähendab termin nartsism enesearmastamist. Nagu Nartsissose armastus oma peegelkujutise vastu, nii ei paku ka masturbatsioon mingit rahuldust ja on rõõmutu seks, sest seksuaalne käitumine on vaid siis rahuldustpakkuv, kui see väljendub andmises. Seksuaalakt peab toimuma ainult teineteisele pühendumise kontekstis. Vastasel korral jääb see ainult seksi tõelise tähenduse odavaks peegelpildiks.

Lõpetuseks, kuna eneserahuldamine on selle praktiseerijale kõrgesti kättesaadav, siis võib see järk-järgult muutuda sidumiseks, mida pole kerge purustada; see on vahend, mille kaudu saatan saavutab inimese elu üle kontrolli, suunates tema tähelepanu üha enam ja enam seksi peale.

Sellepärast peavad Uue Testamendi autorid enesetäiustamist Jeesuse läbi ideaalseks. Kui ollakse abieluni, siis tuleks praktiseerida enesekontrolli. Kui vaatad üle Galaatia 5:22,23 vaimuviljade nimekirja, leiad, et viimasena on nimetatud "enesekontroll" (ehk "kasinus"). See puudutab ka seksi. Paulus heidab vaenukinda lihahimule, kui ta kuulutab: "Miski ei tohi saada meelevalda minu üle" (l.Kor.6:12).

Võiduelu elav kristlane on Pauluse võidurõõmu kaasosaline. Kristus on teda vabastanud. Jumala abiga ning Püha Vaimu väe kaastoimel ei lase ta ennast millegi meelevalda tõmmata. Sellises võidus on rõõm – rõõmujoovastus võidu üle. See on midagi, mille eest peaks tänama Jumalat.

Paljud noored kristlased, kes loevad seda raamatut ja tahavad edasi minna koos Jumalaga ning elada kristlikku võiduelu, nõustuvad minu poolt öelduga. Tõenäoliselt sa juba eladki üsna võidukalt. Oluline on aga, et sa ei oleks seksi ori ega oleks seotud eneserahuldamisega. Kõigest hoolimata, eriti väsimuse, nõrkuse või kurnatuse hetkedel võib juhtuda, et sa annad alla. Mis harilikult pärast juhtub, on see, et sind haarab meeleheide ja enese hukkamõistmine.

Kui niisugune asi ka peaks juhtuma, argu vallaku sinu vaimu masendus. See ei ole maailma lõpp! Sa ei ole veel kõike kaotanud. Tõsi, et oled iseendale ja Jumalale pettumuse valmistanud, ;kuid selle taha kinni jääda ning sünguses ja häbis elada ei tea kui kaua on hullem, kui nimetatud tegu ise. "Nüüd ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses" (Rooma 8:1).

Ka need on Pauluse poolt öeldud sõnad. Kui sa ka libastud, siis tunnista oma eksimus Jumalale, palu Temalt andeks ja mine edasi. Kuna oled Kristuses, siis oled sa süüst vaba. Masturbatsioon
Läbikukkumist võiks võrrelda porilompi kukkumisega. Ebaõnnestumise pärast ennast hukka mõista tähendab sama, mis porri pikali jääda. Ole mees ja tõuse ometi püsti! Saa Jeesuses Kristuses taas puhastatud ja mine edasi! Sa võid libisenud olla, kuid see ei pea korduma! Usu, et Jumal annab sulle võidu! Võid leida igasuguseid vabandusi, miks sa "see kord" eksisid. Kui sa aga sügaval südamepõhjas tead, et see ei ole kunagi õige, siis on kiusatusele kergem vastu seista. Keegi ei saa sind alla andma sundida. Sinul tõepoolest on kallid ja suured tõotused, mille läbi sa võid põgeneda kõlbelisest laostumisest. Kasuta neid tõotusi. Võit kuulub sinule, kui sa vaid soovid seda. Ole nagu Paulus, kes keeldus igasugusest orjusest! Masturbatsioon

Armumisest abieluni © 2013